You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ייעוץ פנג שואי

ייעוץ מקצועי ומקיף

השיטה מיושמת באדריכלות, בעיצוב פנים, בבתים ובדירות . בעזרת יישום עקרונות הפנג שואי ניתן ליצור סביבה תומכת ולאפשר זרימת אנרגייה מאוזנת בחיינו.

פנג שואי זוהי שיטה העוסקת באנרגיה של מבנים, בהשפעתו של המרחב על תחומים מרכזיים בחיי האדם.

ייעוץ פנג שואי

שאלות נפוצות

בכל שלב בו מתעוררים לידיעה הפנימית כי קיימת אנרגיה גם במבנה, שקיים משהו מעבר למוחשי. מומלץ להזמין ייעוץ פנג שואי לפני רכישת בית או לפני שיפוץ. אך גם בבית שגרים בו ניתן לשפר איכות חיים על ידי יישום עקרונות השיטה.

את הצ'י, אי אפשר להגדיר במילה אחת, זו אנרגיה הנוטעת בנו חיים, אותה אנו מבקשים להניע ולהזרים. על ידי איסוף הצ'י והבנתו, ניתן לשפר את איכות החיים, כשנדע איך לעבוד עם הצ'י נשיג איזון והרמוניה בחיינו ואלה יביאו עימם בריאות, מערכות יחסים איכותיות ושפע.

הבנת זרימת הצ'י בבית ובסביבתו חשובה מאוד, הבנה זו מאפשרת תכנון ועיצוב נכון של החלל והעמדת הריהוט בתוכו, ועדיין, זהו רק פרט אחד מתוך מכלול השיקולים בעת ייעוץ פנג שואי מקצועי ומקיף לפני מתן ההמלצות.

דילוג לתוכן